הכנס מייל לקבלת צילום העמוד.

פוליאור מטאלי על בסיס מים

בחר ממשפחת פוליאור

פוליאור מטאלי על בסיס מים

מק"ט:

797-106

תכונות המוצר:

צבע פוליאור בעל אפקט מטאלי חלק. על בסיס מים. לשימוש פנימי.

תכונות

ברק

מט
מט משי
משי
מבריק
מטאלי

זמן ייבוש

1שעה

ייבוש למגע

1שעה

המתנה בין שכבות :2שעות
1ימים

ייבוש סופי

1ימים

כושר כיסוי

11.5
11.5 מ"ר ליטר

גוונים

*48+

גדלי אריזות

דוא''ל