קוד אתי

דגשים ערכיים בסיסיים: יושר הגינות ואמון

 • ניהול עסקי החברה ביושר, בהגינות ובאופן אתי, תוך מתן כבוד לצד השני. 
 • שמירה על כל החוקים, ההסכמים וכללי ההתנהגות העסקית, לרבות הגבלים עסקיים,
 • מניעת הטרדה מינית, חוק הגנת הפרטיות ועוד.
 • נחישות להשגת היעדים תוך שמירה על הגינות בכל הפעולות.
 • אספקת מוצרים אמינים באיכות מעולה.
 • עמידה בהתחייבויות כלפי עובדים, לקוחות וספקים.        
 • עבודת צוות והתנהגות בכבוד לזולת.
 • נאמנות לחברה כמקום עבודה.
 • שמירה על איכות השירות ונאמנות ללקוחות החברה.
 • חדשנות מתמדת המוסיפה ערך לחברה.
 • מקצוענות, רווחיות ושירותיות הם ראשי החץ של ערכי החברה כלפי עובדים, לקוחות, ספקים, ומחזיקי העניין בחברה.

שיווק, מכירות ולקוחות

 • הלקוח הוא הנכס העיקרי של החברה ויש להתייחס אליו בכבוד ובהגינות.
 • הקפדה על הגינות כבוד ויושר בכל מגע עם לקוח ובכל פרסום לציבור.
 • מחויבות לאמת בפרסום.
 • קידום שימוש בטוח ואחראי במוצרי החברה.
 • הקפדה על אמינות המידע, המחירים וההתחייבויות המועברים ללקוח.
 • הקפדה על קיום כל האישורים הדרושים לחתימה על הצעת מחיר או חוזה.
 • שמירת סודיות לפי דרישות הלקוח והחברה.
 • שירות לקוח טוב, מקצועי, זמין, אמין ואדיב – מפתח להצלחה.
 • אנו פועלים רק באמצעים כשרים ולא נוקטים בשיטות לא הוגנות או לא כשרות לשם קידום מוצרינו.

ספקים ומתחרים

 • רכישת מוצרים ושירותים (כולל מחברות בת) הינה על בסיס תכונות המוצר וביצועיו, נתוניו, איכות, שירות ומחיר.
 • הקפדה על התנהגות הולמת וייצוג נאות של החברה בעת פגישות עסקיות.
 • הקפדה על ניהול תהליכי סיקור, אישור, הסמכה והערכה של ספקים.
 • במכרזים בין ספקים יש לנהוג בהגינות וליידעם מראש לגבי כללים מיוחדים.
 • יש להקפיד על מערכת יחסים הוגנת ומכובדת עם ספקים או מתחרים.
 • יש להימנע מלשוחח עם מתחרים בנושאים עסקיים, הכל בהתאם לכללי ההגבלים העסקיים.

איכות

 • האחריות לאיכות מוצרי החברה ושירותיה הינה על כל עובד/מנהל בתחומו.
 • מערכת שירות איכותית ללקוחות החברה.
 • הקפדה שפעילות החברה וספקיה בתחומים השונים, לרבות ההתוויה על המוצרים, היא על פי החוקים והתקנים הרלוונטיים.

הוספה למועדפים

חלוקת המאמרים לנושאים תעשה לך סדר ותאפשר לך בהמשך לגשת אליהם בקלות

יצירת נושא חדש

בחירת נושא שירכז סביבו את המאמרים שהכי מעניינים אותך


ביטול