טמבור | SUPERBOARD

חוץ מ“מ 15.9 מ“מ או 12.7 לוח סופר בורד עובי 80 טיח פולימרי 5*5 גרם למ"ר בגודל עין 160 רשת אינטרגלס במשקל גמר שליכט צבעוני / רב גמיש עפ“י דרישת המתכנן פנים לוח גבס ורוד של טמבור גבס מ“מ 50 מ“מ בעל שטח פנים רחב מינימלי של 6.0 מ“מ בעובי 70 ניצבים בידוד עפ“י דרישות המתכנן חסם אדים מ"מ ומעלה ובכפוף לאישור קונסטרוקטור 0.8 .הערה: התקינו על קונסטרוקציה בעלת עובי דופן *6477 - *לקבלת מפרט לביצוע תקרה חיצונית בעזרת לוח סופר בורד, פנו למוקד המומחים של טמבור מערכת גמר לקיר חיצוני " / " 24 2" " 15.9 " 15.9 70 ʺʹʸ 80 ʩʸʮʩʬʥʴ ʧʩʨ ʩʰʥʲʡʶ ʨlzʩʬʹ ʨlzʩʬʹʬ ʣʥʱʩ מטר רבוע 1 תצרוכת אופיינית עבור הרכב המערכת שם לוח סופר בורד ניצב מסלול בורג פח/פח בורג גבס מיתד )"דיבל"( חסם אדים 80 טיח פולימרי רשת כמות 1 2.6 עפ"י אורך הקיר 6 ס"מ 25 יח' כל 17 ס"מ 30 כל 1.1 4 1.1 יחידותמידה מ"ר מ.א מ.א יח' יח' יח' מ"ר ק"ג/מ"ר מ"ר מ"מ 15.9 / 12.7 לוח גבס חיצוני מ"מ 15.9 / 12.7

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=