טמבור | אוגדן מערכות בניה לממ"ד

אוגדן מערכות בניה לממ"ד

תוכן עניינים 3 ............................................................................ מפרט ביצוע מערכת טיח צמנטי לממ"ד- גמר בגר 9 .............................................................. לממ"ד- גמר טיח גבס 986 מפרט ביצוע מערכת טיח תרמי 17 ............................................................. לממ"ד- גמר טיח גבס 200 מפרט ביצוע מערכת טיח תרמי 25 ....................................................................................................... מפרט ביצוע טיח גבס לממ"ד 33 .................................................................................... דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס- איזולציה 41 ................................................................................................... דף קשר מומחים ויועצים טכניים 2

מפרט ביצוע מערכת טיח צמנטי בממ״ד גמר בגר 3

4 המוצרים המשתתפים במערכת שם המוצר תיאור אריזה תצרוכת 100 סטרקצ'ורייט מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד -רכיבי, 1504- בעל תו תקן אירופאי EN 3 ק"ג 25 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8 טיח צמנטי רב / 984 תכליתי שכבת מגן טיח צמנטי מיישר למרחבים מוגנים. עומד בדרישות פיקוד העורף ק"ג 25 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7 986 טיח תרמי לבידוד 400 טיח תרמי מבנים מקור, חום ולמניעת עיבוי ק"ג 23 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7 שליכט בגר חוץ 588 שכבת גמר להחלקת טיח צמנטי ובטון ק"ג 25 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.2 רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8 רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום מ״ר 50

5 טיח צמנטי בממ״ד 01 02 03 הכנת השטח 984 שכבת יסוד - טיח צמנטי רב תכליתי 986 טיח תרמי יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום. 28 המתינו כהכנה מקדימה. 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים ביציקה (סגרגציה) באמצעות סטרקצ'ורייט הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום. ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במערבל מכני עד 4-4.5 שפכו לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. המתינו כחמש דקות וערבלו שנית ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לעבודה. מ"מ 4-6 על גבי הרקע בעובי של 984 בעזרת צידו החלק של המלאג', מרחו טיח צמנטי רב תכליתי והמתינו לייבוש. השתמשו בשק מלא וערבבו את הטיח התרמי בערבל מכני רציף או מנתי. ליטר מים לערבל. לאחר מכן הוסיפו את תכולת השק וערבלו. 12-13 הוסיפו תחילה כוונו תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההזזה. שעות עד חמישה ימים, לאחר גמר שכבת היסוד - ההרבצה 24 המתינו הצמנטית ואשפרתה, לפני יישום שכבת הטיח התרמי. כדי להבטיח עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה, התקינו על גבי הקיר סרגלי מתכת. ס"מ, תוך כדי הידוק 1- לאחר ערבוב החומר, מרחו שכבה דקה, בעובי של כ החומר, ולאחר מכן מלאו עד לעובי שכבת הטיח התרמי הנדרשת בהתאם .1414- ו 1045 לתקנים הכנת התערובת הכנת התערובת בערבל מנתי בערבל רציף יישום הטיח התרמי יישום שכבת היסוד

6 טיח צמנטי בממ״ד 04 05 06 984 שכבת מגן - טיח צמנטי רב תכליתי 588 שליכט בגר חוץ צביעה ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבל מכני עד 4-4.5- שפכו כ לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. המתינו כחמש דקות וערבלו ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לעבודה. ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו בערבל מכני עד לקבלת 8- שפכו כ תערובת אחידה וללא גושים. המתינו כחמש דקות וערבלו ערבול קצר נוסף. משלב זה החומר מוכן לעבודה. ניתן לצבוע את המערכת בכל סוגי צבעי טמבור. התחילו לצבוע כשבוע לאחר הטיוח והייבוש. לפני שימוש בצבע אקרילי יש ליישם שכבת פריימר על בסיס מים, כדוגמת בונדרול סופר. מ"מ. 6-10 מרחו את הטיח בעזרת כף טייחים וסרגל טייחים בשכבה אחידה של אשפרו את המערכת במשך שלושה ימים ברציפות. באמצעות מרית (מלאג׳), על גבי התשתית. 588 מרחו שכבה דקה של שליכט בגר חוץ .2.8x2.8 מיד לאחר מכן, הטביעו רשת אינטרגלס בגודל עין לאחר הייבוש מרחו שכבה נוספת עד לקבלת קיר חלק ומוכן לצבע. הכנת התערובת הכנת התערובת יישום החומר יישום הבגר

7 טיח צמנטי בממ״ד דגשים לביצוע יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

8

מפרט ביצוע לממ"ד 986 מערכת טיח תרמי גמר טיח גבס 9

10 טיח גבס לממ״ד 982 הרבצה צמנטית קיר בטון 911 טיח גבס לממ״ד רשת אינטרגלס 986 טיח תרמי

11

12 המוצרים המשתתפים במערכת שם המוצר תיאור אריזה תצרוכת 100 סטרקצ'ורייט מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד -רכיבי, בעל תו תקן אירופאי EN 1504-3 ק"ג 25 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8 הרבצה צמנטית 982 שכבת בסיס דוחה מים ליצירת תשתית אחידה למערכות טיח צמנטי ודבק ק"ג 25 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.6 986 טיח תרמי לבידוד 400 טיח תרמי מבנים מקור, חום ולמניעת עיבוי ק"ג 23 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7 טיח גבס לממ"ד 911 טיח על בסיס גבס ליישור ולהחלקת קירות פנים של מרחבים מוגנים ק"ג 25 ק"ג למ"ר בעובי 10 - כ ס"מ 1 רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8 רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום מ״ר 50

13 טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס 01 02 03 הכנת התשתית 982 שכבת יסוד - הרבצה צמנטית 986 טיח תרמי יום מסיום עבודת היציקה והבנייה לפני היישום. 28 המתינו כהכנה מקדימה, וקצצו חוטי קשירה. זיון 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים, באמצעות סטרקצ'ורייט הנראה לעין במישור הקיר יהיה מוגן מכיוון שיותך לפני יישום שכבת ההרבצה. הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום. דקות 3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 5-5.5 - שפכו כ בערבל מכני, עד לקבלת תערובת אחידה ונטולת גושים. שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך השתמשו בשק מלא וערבבו את הטיח התרמי בערבל מכני רציף או מנתי. ליטר מים לערבל. לאחר מכן הוסיפו את תכולת השק וערבלו. 12-13 הוסיפו תחילהבערבל מנתי: כוונו תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההזזה. בערבל רציף: בעזרת מרית בעובי של 982 מרחו הרבצה צמנטית מ"מ והמתינו לייבוש. 8-5 כעבור יום אשפרו את שכבת ההרבצה. אם לא יישמתם את הטיח המיישר - המשיכו באשפרה במשך שלושה ימים. הכנת התערובת הכנת התערובת אופן היישום

14 טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס 04 911 שכבת מגן - טיח גבס לממ"ד המתינו שבוע מגמר יישום הטיח התרמי לפני יישום שכבת הגמר. הכנת התערובת בצורה ידנית ק"ג). ערבלו במערבל מכני עד לקבלת 25( ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו את תכולת השק 16 שפכו תערובת אחידה וללא גושים. המתינו דקות ספורות וערבלו שנית. משלב זה החומר מוכן לעבודה. שעות עד חמישה ימים, לאחר גמר שכבת ההרבצה הצמנטית ואשפרתה, לפני יישום שכבת הטיח 24 המתינו התרמי. כדי להבטיח עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה, התקינו על גבי הקיר סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים. ס"מ, תוך כדי הידוק החומר, ולאחר מכן מלאו עד לעובי 1- לאחר ערבוב החומר, מרחו שכבה דקה, בעובי של כ .1414- ו 1045 שכבת הטיח התרמי הנדרשת בהתאם לתקנים התחילו באשפרה למחרת יישום הטיח התרמי. הרטיבו במים במשך שלושה ימים לפחות (יום אשפרה לכל ס"מ עובי). בימי שרב התחילו להרטיב עוד באותו יום. יישום הטיח התרמי אשפרת הטיח התרמי יישום הטיח במכונה התיזו את הטיח בצורה אופקית. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה אחידה ורציפה. ס"מ. 10-15- המרחק המומלץ מהקיר הוא כ מ"מ. 5 עד קבלת מישוריות אחידה בעובי של עד h מרחו את הטיח בעזרת סרגל אלומיניום בצורת

15 טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס 05 06 07 הטבעת רשת בממ״ד החלקת הטיח לפני הצביעה צביעה בתוך שכבת טיח גבס לממ"ד. 2.8x2.8 הטביעו רשת אינטרגלס עמידה באלקלי גודל עין המ"מ האחרונים (שכבת ההחלקה). 2- מיקום הרשת – ב מרחו את הטיח בעזרת כף טייחים וסרגל, והחליקו את הקיר בעזרת מרית מאלג'. ניתן לצבוע טיח גבס בכל סוגי צבעי טמבור. התחילו לצבוע כשבוע לאחר הטיוח והייבוש. לפני שימוש בצבע אקרילי יש ליישם שכבת פריימר על בסיס מים, כדוגמת בונדרול סופר. יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון דגשים לביצוע

16

מפרט ביצוע לממ"ד 200 מערכת טיח תרמי גמר טיח גבס 17

18 טיח גבס לממ״ד 982 הרבצה צמנטית קיר בטון 911 טיח גבס לממ״ד רשת אינטרגלס מיתדים ודסקיות + שכבת מגן לטיח תרמי 200 טיח תרמי

19

20 המוצרים המשתתפים במערכת שם המוצר תיאור אריזה תצרוכת 100 סטרקצ'ורייט מלט צמנט לשיקום בטון מ"מ, מחוזק 10-40 בעובי על ידי סיבים, טיקסוטרופי, חד -רכיבי, בעל תו תקן אירופאי EN 1504-3 ק"ג 25 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.8 הרבצה צמנטית 982 שכבת בסיס דוחה מים ליצירת תשתית אחידה למערכות טיח צמנטי ודבק ק"ג 25 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.6 200 טיח תרמי לבידוד 200 טיח תרמי מבנים מקור, חום ולמניעת עיבוי ק"ג 14 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.7 רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8 רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום מ״ר 50 שכבת מגן לטיח תרמי טיח צמנטי המשמש כשכבת מגן לטיח תרמי ק"ג 40 מ"מ 1 ק"ג/מ"ר בעובי 1.5 טיח גבס לממ"ד 911 טיח על בסיס גבס ליישור ולהחלקת קירות פנים של מרחבים מוגנים ק"ג 25 ק"ג למ"ר בעובי 10 - כ ס"מ 1

21 טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס 01 02 03 הכנת התשתית 982 שכבת יסוד - הרבצה צמנטית 200 טיח תרמי יום מסיום עבודת היציקה והבנייה לפני היישום. 28 המתינו כהכנה מקדימה, וקצצו חוטי קשירה. זיון 100 תקנו ברזלים חשופים או ליקויים מקומיים, באמצעות סטרקצ'ורייט הנראה לעין במישור הקיר יהיה מוגן מכיוון שיותך לפני יישום שכבת ההרבצה. הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום. דקות 3 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את כל תכולת השק. ערבלו במשך 5-5.5 - שפכו כ בערבל מכני, עד לקבלת תערובת אחידה ונטולת גושים. שניות. משלב זה החומר מוכן לעבודה. 30 המתינו כדקה וערבלו שנית במשך השתמשו בשק מלא וערבבו את הטיח התרמי בערבל מכני רציף או מנתי. ליטר מים לערבל. לאחר מכן הוסיפו את תכולת השק וערבלו. 11-12 הוסיפו תחילהבערבל מנתי: כוונו תחילה את כמות המים במד המים לכמות הנדרשת לפני תחילת ההזזה. בערבל רציף: בעזרת מרית בעובי של 982 מרחו הרבצה צמנטית מ"מ והמתינו לייבוש. 8-5 כעבור יום אשפרו את שכבת ההרבצה. אם לא יישמתם את הטיח המיישר - המשיכו באשפרה במשך שלושה ימים. הכנת התערובת הכנת התערובת אופן היישום

22 טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס 04 הטבעת רשת בממ״ד דיסקיות + ) על ידי קיבוע מכני של מיתדים 2.8x2.8 יש להטביע ולקבע את הרשת (אינטרגלס עמידה באלקלי גודל עין כמפורט בתקן. מיקום הרשת – בין הטיח התרמי לשכבת המגן. שעות עד חמישה ימים, לאחר גמר שכבת ההרבצה הצמנטית ואשפרתה, לפני יישום שכבת הטיח 24 המתינו התרמי. כדי להבטיח עובי אחיד של שכבות הטיח וקבלת מישוריות אחידה, התקינו על גבי הקיר סרגלי מתכת קבועים או סרגלי עץ נשלפים. ס"מ, תוך כדי הידוק החומר, ולאחר מכן מלאו עד לעובי 1- לאחר ערבוב החומר, מרחו שכבה דקה, בעובי של כ .1414- ו 1045 שכבת הטיח התרמי הנדרשת בהתאם לתקנים התחילו באשפרה למחרת יישום הטיח התרמי. הרטיבו במים במשך שלושה ימים לפחות (יום אשפרה לכל ס"מ עובי). בימי שרב התחילו להרטיב עוד באותו יום. יישום הטיח התרמי אשפרת הטיח התרמי 05 שכבת מגן לטיח תרמי המתינו שבוע מגמר יישום הטיח התרמי לפני יישום שכבת הגמר. הכנת התערובת בצורה ידנית ק"ג). ערבלו במערבל מכני עד לקבלת 40( ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו את תכולת השק 7-8 שפכו תערובת אחידה וללא גושים. המתינו דקות ספורות וערבלו שנית. משלב זה החומר מוכן לעבודה.

23 טיח תרמי לממ״ד - גמר טיח גבס 06 07 911 החלקת הטיח לפני הצביעה- טיח גבס צביעה מרחו את הטיח בעזרת כף טייחים וסרגל, והחליקו את הקיר בעזרת מרית מאלג'. ניתן לצבוע טיח גבס בכל סוגי צבעי טמבור. התחילו לצבוע כשבוע לאחר הטיוח והייבוש. לפני שימוש בצבע אקרילי יש ליישם שכבת פריימר על בסיס מים, כדוגמת בונדרול סופר. יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון דגשים לביצוע יישום הטיח במכונה התיזו את הטיח בצורה אופקית. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה אחידה ורציפה. ס"מ. 10-15- המרחק המומלץ מהקיר הוא כ מ"מ. 5-10 עד קבלת מישוריות אחידה בעובי של עד h מרחו את הטיח בעזרת סרגל אלומיניום בצורת

24

מפרט ביצוע טיח גבס לממ״ד 25

26 טיח גבס לממ״ד פוליבונד קיר בטון 911 טיח גבס לממ״ד רשת אינטרגלס

27 צבע לקירות פנים

28 המוצרים המשתתפים במערכת שם המוצר תיאור אריזה תצרוכת פוליבונד מוסף רב תכליתי על בסיס לתערובות SBR לטקס צמנטיות כגון: טיח. משמש בנוסף בפריימר לטיח גבס ק"ג 18 גרם למטר 200- כ טיח גבס לממ״ד 911 טיח על בסיס גבס ליישור והחלקת קירות פנים של מרחבים מוגנים ק"ג 25 ק״ג / מ״ בעובי 10- כ ס״מ 1 רשת אינטרגלס עמידה באלקלי 2.8x2.8 רשת אינטרגלס הינה רשת העשויה מפיברגלס, משמשת לצורך חיזוק שכבות טיח ושכבות איטום מ״ר 50

29 טיח גבס לממ״ד 01 02 הכנת השטח פריימר לגבס פוליבונד הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום. באמצעות מברשת או רולר. 898 מרחו פריימר מסוג פוליבונד מיד לאחר יישום הפריימר, מרחו את טיח הגבס כרגיל, כל עוד הפריימר דביק (בדקו דביקות בעזרת האצבע). שעות לאחר מריחת הפריימר. 12- יש לעשות זאת לא יאוחר מ יישום הפריימר דקות 3 ק"ג). ערבלו במשך 25( ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו אליו בהדרגה את תכולת השק 16- שפכו כ במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה וללא גושים. מרחו את הטיח בעזרת כף טייחים וסרגל, והחליקו את הקיר בעזרת מרית (מאלג'). התאימו את כמות המים למכונה, כך שתערובת הטיח המותזת לא תגלוש מהקיר ולא תהיה סמיכה מדי. התיזו את הטיח בצורה אופקית. מרחק ההתזה מהקיר צריך להיות כזה שמאפשר קבלת שכבה אחידה ורציפה. ס"מ. 10-15- המרחק המומלץ מהקיר הוא כ עד קבלת מישוריות אחידה על ידי מילוי חוסרים והסרת עודפים. h יישרו בעזרת סרגל אלומיניום בצורת או 914 ס"מ, בעזרת טיח צמנטי דוחה מים 20- פס ניתוק: השאירו פס ניתוק בין רצפת הבטון לטיח, ברוחב של כ למניעת עלייה קפילארית. 982 הרבצה צמנטית 03 911 טיח גבס לממ״ד יישום הטיח בצורה ידנית יישום הטיח במכונת התזה

30 טיח גבס לממ״ד 04 05 הטבעת רשת בממ״ד צביעה מ"ר אין צורך 2-7 מ"מ. בעובי טיח בין 7-20 הטביעו רשת טיח תקנית לממ"ד בתוך שכבת הטיח רק אם עובי הטיח הוא מ"מ. 20 ברשת שיריון. העובי המירבי המותר בממ"ד הוא מ"מ. 2.8x2.8 סוג הרשת - רשת אינטרגלס עמידה באלקלי גודל עין המ"מ האחרונים (שכבת ההחלקה). 2- מיקום הרשת - ב ניתן לצבוע טיח גבס בכל סוגי צבעי טמבור לקירות פנים. התחילו לצבוע כשבוע לאחר היישום. ניתן לצבוע בפוליסיד/ גמר סיד. בבחירת צבע אקרילי – מרחו בונדרול ועליו סופרקריל.

31 טיח גבס לממ״ד דגשים לביצוע יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל. יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים. אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו או אושרו על ידי טמבור במפורש. למען הסר ספק חברת טמבור אינה מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי המפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית לאיכות העבודה. מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות התקנים הרלוונטיים. לקבלת .*6477 ייעוץ טכני פנו למוקד המומחים של טמבור בטלפון

32

דירוג אנרגטי ביישום לוחות גבס )איזולציה( 33

טמבור. בונים עתיד טוב יותר שנה טמבור לוקחת חלק בעיצוב הנוף הישראלי: בבית, במשרד, בבית הספר וברחוב, בתעשיות 85- כבר למעלה מ הביטחוניות, בגשרים ובמנהרות. כחברה המובילה בישראל למוצרי צבע ובנייה, לקחנו על עצמנו את האחריות והמחויבות לשפר את איכות החיים בישראל, על ידי קידום ופיתוח מתמיד של פיתרונות ושירותים לבנייה ירוקה ומתקדמת. .*5282 * ות״י 1045 בחוברת זו אנו מציגים מערכות וחתכי קיר שונים ממוצרי טמבור לעמידה בדרישות ת״י * ראו הערות בעמוד הבא 34

הערות לגבי התקנים, החישובים והחומרים בחוברת 1045 בידוד תרמי של בניינים: בנייני מגורים, הינו תקן מחייב לפי תקנות התכנון והבנייה ת"י - )2021 ,1 . (ג.ת 1 חלק 1045 * ת"י המגדיר את ביצועי בידוד מעטפת הבניין בהתאם לאזורי האקלים בישראל. דירוג אנרגטי של מבני מגורים, קובע (בין היתר) מסלול מרשמי להערכת יחידות התכנון (מהדורת תקן )2017( 1 - חלק 5282 *ת״י ). התפקוד אנרגטי של קירות חוץ הינו אחד הפרמטרים הנבדקים במסלול המרשמי כאשר 2024 בפברואר 5 זו הינה בתוקף עד רק עמידה במכלול הדרישות מבטיחה את הדירוג האנרגטי של יחידת התיכנון והבניין כולו. (מערכת הדרישות כוללת בין היתר: התנגדות/העברות תרמית כוללת של אלמנטי המעטפת, שטח וערכיים תרמיים של מערכות הזיגוג, אמצעי הצללה, יחס מעטפת לשטח הנבדק ועוד). הערות כלליות: (תגובות בשריפה של חומרי בניין) 921 חומרי הבידוד התרמי והגמר של חברת טמבור עומדים בדרישות אש הנקובות בת"י (סיווג חומרים לתגובות בשריפה). 755 ובעלי סיווג אש מתאים לפי ת"י (מערכות של ציפויים וחיפויים פנמיים במרחבים מוגנים). 5075 פתרונות הבידוד בממ"דים יעמדו בדרישות ת"י .)α>0.6 - נלקח בחשבון גוון המשטח החיצוני בקירות חוץ שאינו כהה (מקדם הבליעה הסולארית .1-1045 יש לטפל בבידוד הגשרים התרמיים לפי דרישות ת"י 2023 חישובי התפקוד האנרגטי בוצעו על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר האינטרנט של טמבור לגרסא עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. מפת אזורי אקלים אזור אקלים א׳ אזור אקלים ב׳ אזור אקלים ג׳ אזור אקלים ד׳ אזורי אקלים: . 1 רצועת החוף, אזור א׳ - מישור החוף והשפלה, הנגב הצפוני, אזור ב׳ - גליל עליון, רמת הגולן והרי ירושלים, אזור ג׳ - .)15 בקעת הירדן והערבה (ראו מפת אזורי אקלים בעמודאזור ד׳ - של בטון, טיח צמנטי, לוחות נתוני מוליכות תרמית אופיינית: .2 .)2019( 0-1045 , ת״י 1- גבס ושכבת מגן לטיח תרמי - טבלה ב לדירוג אנרגטי מבני מגורים, מסלול מרשמי, בתוקף :1 - 5282 ת"י .3 .2024 בפברואר 5 עד על קיר עם כיס גרירה חלות הדרישות של קיר :1-1045 לפי ת"י .4 מתייחס לחלק הקיר של כיס הפרדה. חישוב המסה וההתנגדות עמידה בדרישות לקיר חוץ מחמירות הפונה לתוך הדירה. הגרירה לעומת קיר הפרדה. 35

36 חתך קיר בטון ובידוד צמר מינרלי ולוח גבס פנימי לוח גבס ורוד סופרקריל אקו + בונדרול סופר ק״ג/מ״ק 24 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5 ניצב (קונסטרוקציה) קיר בטון 984 טיח צמנטי רב תכליתי שליכט צבעוני + יסוד לשליכט מג׳יק בונד פנים חוץ קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80 קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12 קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24 קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24 דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים A B A A א׳ A B A A ב׳ B B B B ג׳ B B B B ד׳ וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. 982 הרבצה צמנטית

37 יסוד לשליכט שליכט צבעוני + בטון צמר סלעים/ מינרלי לוח גבס ורוד מג׳יק בונד בונדרול סופר סופרקריל + אקו טיח צמנטי 984 רב תכליתי 982 הרבצה צמנטית חוץ פנים חתך סכמתי - ) 6*( קיר חיצוני מבטון או ממ"ד עם כיס גרירה ק״ג/מ״ק גבס פנימי 24 צמר מינרלי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24 0.050 24 1.2 0.032 1.563 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 271.4 1.733 ק״ג/מ״ק 24 קיר חיצוני מבטון או ממ״ד ללא כיס גרירה- צמר מינרלי ולוח גבס פנימי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.030 2400 360 2.000 0.150 צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 24 0.050 24 1.2 0.032 1.583 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.483 391.4 1.783 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.525 1.903 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.512 1.953 מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳ חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.60 A ב׳ 0.70 A ג׳ 0.80 B ד׳ 0.90 B אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.66 A ב׳ 0.76 A ג׳ 0.86 B ד׳ 0.93 B

38 חתך קיר בטון ובידוד צמר סלעים ולוח גבס פנימי לוח גבס ורוד סופרקריל אקו + בונדרול סופר ק״ג/מ״ק / 80 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 12 צמר מינרלי מחסום אדים + ס״מ 5 - ניצב (קונסטרוקציה) קיר בטון 984 טיח צמנטי רב תכליתי שליכט צבעוני + יסוד לשליכט מג׳יק בונד פנים חוץ קיר חיצוני בטון וצמר סלעים ק"ג/מ"ק 80 קיר חיצוני בטון וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 12 קיר ממ"ד ללא כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24 קיר בטון/ממ"ד עם כיס גרירה וצמר מינרלי ק"ג/מ"ק 24 דירוג אנרגטי )1*( לפי אזור אקלים A B A A א׳ A B A A ב׳ B B A B ג׳ B B A B ד׳ וניתנים לצורכי נוחות, מומלץ להתעדכן באתר 2023 החישוב בוצע על ידי חברת גרינר קיימות ובנייה ירוקה בע"מ לבקשת טמבור. הנתונים נכונים ליוני האינטרנט של טמבור לגרסה עדכנית או במוקד המומחים. החישוב מובא כשירות ללקוחות טמבור, אולם אין לטמבור ולחברת גרינר כל אחריות בגין החישוב ו/או דרך החישוב ו/או הסתמכות כלשהי של עושה השימוש בחישוב. 982 הרבצה צמנטית

39 ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 12 קיר חיצוני מבטון - צמר מינרלי טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר מינרלי ק״ג/מ״ק 12 0.050 12 0.6 0.040 1.250 לוח גבס ורוד 0.127 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 270.8 1.421 ק״ג/מ״ק ולוח גבס פנימי 80 קיר חיצוני מבטון - צמר סלעים טיח צמנטי (חוץ) 984 0.020 2000 20 1.000 0.020 בטון 0.200 2400 240 2.000 0.100 צמר סלעים ק״ג/מ״ק 80 0.050 80 4.0 0.036 1.389 לוח גבס ורוד 0.013 800 10 0.250 0.051 סה״כ 0.283 274.2 1.560 בטון העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.629 1.591 העברות תרמית כוללת התנגדות תרמית כוללת U(W/m2·K) R(m2·K/W) 0.578 1.730 יסוד לשליכט שליכט צבעוני + בטון צמר סלעים/ מינרלי לוח גבס ורוד מג׳יק בונד בונדרול סופר סופרקריל + אקו טיח צמנטי 984 רב תכליתי 982 הרבצה צמנטית חוץ פנים חומרים שכבות עובי מסה מרחבית משקל אפקטיבי מוליכות תרמית לתכן התנגדות תרמית אופיינית (מחוץ לפנים) d(m) p(kg/m3) pA(kg/m2) λ(W/m·K) r(m2·K/W) אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.66 B ב׳ 0.76 B ג׳ 0.86 B ד׳ 0.93 B אזור אקלים עמידה בדרישות התנגדות תרמית אופיינית תפקוד אנרגטי - עמידה בדרגה (מרשמי) לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( 1-1045 לפי ת״י (2019) (2021( 1 . ג.ת r(m2·K/W) לפי ת״י 1-5282 )2017( קיר חוץ קיר חוץ א׳ 0.65 A ב׳ 0.75 A ג׳ 0.85 B ד׳ 0.93 B מקרא אזור אקלים דירוג אנרגטי דרישות עבור אלמנט כבד ת״י )2017( 1-5282 לפי ת״י 10-1045 )1*()2002( A B C 1.50 0.83 0.60 ׳ א 1.50 0.83 0.70 ׳ ב 1.83 1.26 0.78 ג׳ 1.83 1.26 0.91 ד׳ חתך סכמתי

40

הקו הישיר שלך למומחי טמבור להמלצה על חומר איטום לתנאים מיוחדים, להחלטה לגבי מערכת הצבע המתאימה לפרויקט, למידע טכני על לוח גבס או לעצה על אתגר מקצועי מורכב - המומחים שלנו נמצאים במרחק שיחת טלפון וישמחו לעזור. צרו איתנו קשר וכל מאות הפרויקטים ועשרות שנות הניסיון המצטברות יעמדו לרשותך. www.tambour.co.il | * 6477 מוקד המומחים של טמבור ליאור מלכה מנהל שרות טכני תשתיות 054-6737614 חומרי בניה בניה בגבס צבע משה זמיר מנהל מחלקה טכנית 054-6737628 משה יעקובי אדריכל, מנהל קשרי לקוחות מקצועיים 054-6737039 משה מויאל יועץ טכני בכיר צבעים לבניה 054-6737609 דרור אסייג יועץ טכני בכיר בניה בגבס 054-6737154 זיו בן יוסף יועץ טכני צבעים לתעשיה 054-6737570 נפתלי ברנשטיין יועץ טכני בכיר צבעים לתעשיה 054-6737626 אייל נפרין יועץ טכני בכיר בניה בגבס 054-6737680 נתנאל לאופר מנהל מכירות תשתיות 054-6737589 דוד טוטמה יועץ טכני חומרי בניה 054-6737578 ברק כספי מנהל שירות טכני חומרי בניה 054-6737776 אלכסיי קוצ’קוב יועץ טכני חומרי בניה 052-7315552 נתנאל תורג׳מן יועץ טכני תשתיות 050-6411112 41

1936 משנתבונים עתיד טוב יותר שנה שאנחנו בטמבור לוקחים חלק בעיצוב פני המדינה. מקימים בניינים, מנהרות וגשרים, 85 כבר צובעים כבישים, בונים תשתיות לאומיות ומשפרים את איכות החיים של התושבים. היום, אנחנו מביטים אל העתיד, רואים את גודל ההשפעה שלנו על הדורות הבאים, ופועלים במטרה לבנות סביבות חיים חדשניות, בריאות ואקולוגיות יותר. השינוי כבר כאן והוא עתיד להמשיך במגוון דרכים, עם פתרונות ומוצרים שמשפרים את איכות החיים, חוסכים באנרגיה ומצמצמים את ההשפעה על הסביבה. אנחנו בטמבור בחרנו צד - לעשות ככל שאנחנו יכולים ומעבר לכך, כדי לבנות עתיד טוב יותר. | *6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=