טמבור | סופרקריל ECO

8 מוצרים ממקור אחראי 4.4 אישור לסעיף חלק א׳ - דרוג במדד מעלה מוצרים ממקור אחראי 4.4 אישור לסעיף למפעל הצבע בעכו ISO 14001 - ׳ חלק ב CERTIFICATE This is to certify that the Environmental Management Systemof TAMBOUR LTD. Ind Zone , Akko , Israel Has been assessed and complies with the requirements of : ISO 14001:2015 This Certificate is Applicable to Paint Division: Design and manufacture of water and solvent based decorative and industrial paints for construction, industry, marine, cars, wood and masonry coatings. powder coatings, sealing compounds, and solvents. Initial Approval: 02/10/2013 Certification Decision: 09/02/2022 Valid Until: 09/02/2025 Certificate No.: 98002 SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD. Dr. Gilad Golub CEO R.N 520038613 Avital Weinberg Director, Quality & Certification Division Page 1 of 1 Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity לחצו כאןלצפיה בדו״ח המלא, 7/28/22, 1:46 PM - מעלה 2022 דירוג מעלה 2020 :משנת מדורגת פלטינה :2021 דירוג פרטיות :התייחסות קבוצת מוגבר :סביבתי ענף טמבור :חברה + פלטינה :2022 דירוג 10 9 8 7 6 100 - 92.5 92.5 - 82.5 82.5 - 72.5 72.5 - 62.5 62.5 - 52.5 5 4 3 2 1 52.5 - 42.5 42.5 - 32.5 32.5 - 22.5 22.5 - 12.5 12.5 - 0 1:ציונים קידוד מפתח הנתונים המפורסמים בדוח זה הם ציונים מקודדים - פומביים של החברה נתונים פנימיים ניתנים לכל חברה משתתפת בדוח מפורט המצביע על חוזקות ופערים ומציע יעדים לטיפול. 1-10 ציון מקודד: הציון המדויק של החברה מקודד לניקוד אבסולוטי בסקאלה של פרקים ללא ציון הינם פרקים לא רלוונטיים עבור חברה זו הניקוד בפרקי איכות הסביבה: מותאם לאופי הפעילות של החברה לדירוג שותפים תחום טיפול באחוזים יחסי ומשקל ?נבדק מה 2022 ציון 15% אירגונית אתיקה יסוד וערכי המותאם לפעילות החברה המפורסם לציבור אתי קוד עובדים, לקוחות עם במערכות היחסים אתיים התייחסות להיבטים וצרכנים של היבטים אתיים שוטפת שיחה המקיים פנימי תקשור ביחס משקיעים ונציגי וצרכנים עובדים, לקוחות של עמדות בדיקת בהתנהלות החברה להיבטים אתיים על שמירה בדבר הבינלאומיות העדכניות לעסקים ההנחיות הכרת זכויות אדם 10 14% עובדים בחוקי המגן לעובדים עמידה עובדים בריאות קידום פנאי עבודה איזון מדיניות עובדים בנושא התארגנות הדרכות משפחה ובני בהוריהם הנדרשים לטפל התייחסות לעובדים (Caregivers) בגיל הפנסיה והכנה לעובדים וטיפול פיטורים סיוע לעובדים לקראת נמוך בשכר פעולות לתמיכה לעובדים 10 9% והכלה גיוון ערבים, חרדים, אנשים :ונקלטים חדשים קיימים עובדים אחוזי מדידת יוצאי אתיופיה מוגבלות, עם ניהול בדרגי אחוזי גיוון מיוחדים צרכים עם הנגשה לאנשים וגברים נשים בין שכר ובדיקת הבדלי בהנהלה נשים 10 10% אחריות ברכש כנדרש קבלן עובדי של תנאיהם הבטחת ועוד קטנים עסקים כחול לבן, סביבה, איכות אתיים, היבטים הכללת במדיניות הרכש בהתנהלות החברה ביחס להיבטים אתיים ספקים עמדות בדיקת ספקים יכולות ופיתוח דיאלוג קיום 10 10% לקהילה תרומה מחזור/ביחס לרווח כסף שווה/בכסף תרומה 'וכו רווחה בריאות, נתוני התרומה: חינוך, ניתוח ביחס לשנה חולפת הגדלת התרומה 3 8% חברתית מעורבות עובדים של ומנהלים עובדים של פעמית וחד קבועה התנדבות מדיניות השקעה חברתית תכנית התנדבות פעולות לניהול 5 15%-25% סביבה איכות סביבה בתחומי איכות עברות בדיקת סביבה וניהול איכות מדיניות של ההשפעות הסביבתיות מהותיות ניתוח ושפכים מים פסולת, יעדים: אנרגיה, וקביעת מדידה 9 9% תאגידי ממשל עצמאיים/בלתי תלויים דירקטורים אחוז בדירקטוריון מצרפי כישורים ותמהיל בכירים תגמול מדיניות 5% חברתי ודיווח ניהול סביבתי דו"ח אחריות תאגידית פרסום באחריות התאגידית ניהוליים משאבים השקעת 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=