טמבור | סופרקריל ECO

*VOC צבע אקרילי איכותי ללא לאוויר נקי יותר סופרקריל

3 טמבור שנה טמבור לוקחת חלק בעיצוב הנוף הישראלי: בבית, במשרד, בבית הספר וברחוב, בתעשיות 85- כבר למעלה מ הביטחוניות, בגשרים ובמנהרות. כחברה המובילה בישראל למוצרי צבע ובנייה, לקחנו על עצמנו את האחריות והמחויבות לשפר את איכות החיים בישראל, על ידי קידום ופיתוח מתמיד של פיתרונות ושירותים לבנייה ירוקה ומתקדמת. טמבור. בונים עתיד טוב יותר

4 השפעת איכות האוויר בבית על הבריאות מהיום שלנו בחללים סגורים. 90%- אנחנו מבלים כ מחקרים הוכיחו שאיכות האוויר בתוך המבנה משפיעה על הבריאות שלנו. ההשפעה יכולה להיות זמנית, למשל רמת העירנות שלנו, או מצטברת, כמו שינויים הורמונליים. כאשר רמת הזיהום גבוהה במיוחד, הפגיעה יכולה להגיע עד כדי התפתחות מחלות כרוניות. אחד הגורמים המשפיעים ביותר על איכות האוויר הוא , שנמצאים VOC , כמות החומרים האורגנים הנדיפים במגוון חומרים ומוצרים כדוגמת ריהוט, דבקים, צבע ועוד. ?VOC מהו – תרכובות אורגניות נדיפות. Volatile Organic Compounds הם חומרים שמתנדפים בטמפרטורת החדר ונפלטים מדבקים, צבעים, מוצרי קוסמטיקה, VOC מטהרי אוויר ועוד ופוגעים באיכות האוויר בחדר וגם בסביבה. לכן, כשאנו בוחרים צבע לפנים הבית, .VOC חשוב לוודא שהוא מכיל כמות מינימלית עד אפסית של במוצרים לענף הבנייההמועצה הישראלית לבנייה ירוקה

5 לבנייה ירוקה 5281 לפי תקן ECO ניקוד סופרקריל מוצרים בעלי תו ירוק חומרים ומוצרים מקומיים חומרים ממקור אחראי הגבלת תרכובות אורגניות VOC נדיפות נמוך VOC חומר עם VOC או ללא שימוש בחומרים בעלי תו ירוק שמעיד שהם מועדפים סביבתית ייצור מקומי חומריםמחברות יצרניותבעלות אחריות סביבתית וחברתית נקודות 3 עד נקודות 3 עד נקודה במגורים 1 עד נקודות בשאר הייעודים 2 נקודה במגורים 0.5 עד נקודות בשאר הייעודים 1 ECO סופרקריל קירות צבועים, אוויר נקי, בית בריא , צבע אקרילי שאין עוד ECO אנחנו שמחים להציג את סופרקריל לאיכות אוויר במבנים +A , בעל תקן VOC כמוהו בישראל - ללא ועם כושר הכיסוי הגבוה ביותר בישראל (בדומה לכושר הכיסוי של סופרקריל מט פלוס). הוא פתרון חדשני ובריא יותר שפיתחנו גם עבור ECO סופרקריל האנשים שגרים בבית וכמובן גם עבור בעל המקצוע שעובד הרבה עם הצבע. פלסטיקממוחזר והצבע 30%- אריזתהסדרההחדשהמכילה יותר מ לניהול סביבתי. 14001 מיוצר במפעל טמבור בעכו, המחזיק בתקן לצבע מועדף? ECO מה הופך את סופרקריל *, תרכובות אורגניות נדיפות VOC הוא אינו מכיל + לאיכות אוויר פנים מבנית +A בעל דרוג + לרחיצות של צבעי פנים וחוץ 1945 בעל תו ירוק של מכון התקנים ותקן + במדד מעלה ומפעל הצבע בעל תקן לניהול סביבתי + מוצר ממקור אחראי- טמבור מדורגת פלטינה + ISO 14001 מיוצר בישראל + פלסטיק ממוחזר וניתנת למחזור 30% האריזה מכילה + בחירה טובה יותר עבור אנשים הסובלים מאסטמה ואלרגיות + https://tambour.co.il/color-fan/color-chart/ מגיעבכל גווני מניפת ׳לגעתבצבע׳ של טמבור: ECO סופרקריל ISO 11890-2 (תרכובות אורגניות נדיפות) בהתאם לבדיקה שבוצעה לפי תקן VOCs גרם/ליטר 5- * מכיל פחות מ 4.1 4.3 4.4 5.2 שם סעיף ניקוד מהות

6 מוצרי בעלי תו ירוק 4.1 אישור לסעיף תו ירוק היתר תו ירוק מס' 75154 מכון התקנים הישראלי מעניק בזאת ל: טמבור בע"מ אזור תעשיה עכו דרום , עכו, ישראל היתר תו ירוק על עמידה בדרישות מפרט ירוק מס' : 32 צבעים וציפויים עם פליטה נמוכה צבעי חוץ או פנים ברק נמוך רשימת דגמים מצורפת בנספח א המיוצרים 14020 לפי דרישות התקן הישראלי ת"י "תיווי והצהרות סביבתיים-עקרונות כלליים" ועל פי הדרישות שנקבעו בתקנים היחודיים ובמינהלת התו הירוק. היתר זה ניתן בהתאם לנוהל AC07.00 "מערכת כללים להפעלת מנהלת תו ירוק ולהענקת היתרי תו ירוק" . ההיתר אינו גורע מכל חובה או הוראה אחרת, המוטלת על פי כל דין ועל המוצרים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור ת וקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il תוקף ההיתר מיום 17/07/2022 עד יום 31/12/2022 ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל ח.פ 520038613 אביטל ויינברג ראש אגף איכות והסמכה עמוד 1 מתוך 2 היתר מספר 7353 לסמן מצרך בתו תקן )ב( לחוק התקנים 11 מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף התשי"ג מעניק בזה ל: 1953 טמבור בע"מ אזור תעשיה עכו דרום , עכו, ישראל את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן: צבעי תחליב מימי לשימוש חוץ רשימת דגמים מצורפת מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות 1 ג"ת 1998 מהדורה מאי 1945 התקן הישראלי ת"י היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים )תו-תקן וסימן השגחה(, התשמ"ב ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, 1982 המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור ת וקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il תוקף ההיתר עד יום 31/12/2022 תחילת תוקף היתר : 26/07/2022 ח.פ 520038613 ד"ר גלעד גולוב מנכ"ל עמוד 1 מתוך 2 1945 תו תקן לרחיצותשל צבעי פנים וחוץ 1945 תו תקן ישראלי

7 1945 תו תקן לרחיצותשל צבעי פנים וחוץ 1945 תו תקן ישראלי חומרים ומוצרים מקומיים 4.3 אישור לסעיף אישור על ייצור מקומי לכל מאן דבעי הנדון : אישור מוצרים המיוצרים בישראל בשם טמבור בע"מ "( טמבור )" הרינו לאשר כי המוצרים הבאים , הינם מוצרים שמיוצרים בישראל : סופרקריל ECO נשמח לסייע בכל שאלה. בברכה , טמבור לכל מאן דבעי הנדון : אישור מוצרים המיוצרים בישראל בשם טמבור בע"מ "( טמבור )" הרינו לאשר כי המוצרים הבאים , הינם מוצרים שמיוצרים בישראל : סופרקריל ECO נשמח לסייע בכל שאלה. בברכה , טמבור

8 מוצרים ממקור אחראי 4.4 אישור לסעיף חלק א׳ - דרוג במדד מעלה מוצרים ממקור אחראי 4.4 אישור לסעיף למפעל הצבע בעכו ISO 14001 - ׳ חלק ב CERTIFICATE This is to certify that the Environmental Management Systemof TAMBOUR LTD. Ind Zone , Akko , Israel Has been assessed and complies with the requirements of : ISO 14001:2015 This Certificate is Applicable to Paint Division: Design and manufacture of water and solvent based decorative and industrial paints for construction, industry, marine, cars, wood and masonry coatings. powder coatings, sealing compounds, and solvents. Initial Approval: 02/10/2013 Certification Decision: 09/02/2022 Valid Until: 09/02/2025 Certificate No.: 98002 SII-QCD assumes no liability to any party other than the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate’s validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with SII-QCD requirements for system certification. The continued validity may be verified via scanning the code with a smartphone, or via website www.sii.org.il. This certificate remains the property of SII-QCD. Dr. Gilad Golub CEO R.N 520038613 Avital Weinberg Director, Quality & Certification Division Page 1 of 1 Our Vision: To Enhance Both Global Competitiveness of our Services, with our Uncompromised Quality and Integrity לחצו כאןלצפיה בדו״ח המלא, 7/28/22, 1:46 PM - מעלה 2022 דירוג מעלה 2020 :משנת מדורגת פלטינה :2021 דירוג פרטיות :התייחסות קבוצת מוגבר :סביבתי ענף טמבור :חברה + פלטינה :2022 דירוג 10 9 8 7 6 100 - 92.5 92.5 - 82.5 82.5 - 72.5 72.5 - 62.5 62.5 - 52.5 5 4 3 2 1 52.5 - 42.5 42.5 - 32.5 32.5 - 22.5 22.5 - 12.5 12.5 - 0 1:ציונים קידוד מפתח הנתונים המפורסמים בדוח זה הם ציונים מקודדים - פומביים של החברה נתונים פנימיים ניתנים לכל חברה משתתפת בדוח מפורט המצביע על חוזקות ופערים ומציע יעדים לטיפול. 1-10 ציון מקודד: הציון המדויק של החברה מקודד לניקוד אבסולוטי בסקאלה של פרקים ללא ציון הינם פרקים לא רלוונטיים עבור חברה זו הניקוד בפרקי איכות הסביבה: מותאם לאופי הפעילות של החברה לדירוג שותפים תחום טיפול באחוזים יחסי ומשקל ?נבדק מה 2022 ציון 15% אירגונית אתיקה יסוד וערכי המותאם לפעילות החברה המפורסם לציבור אתי קוד עובדים, לקוחות עם במערכות היחסים אתיים התייחסות להיבטים וצרכנים של היבטים אתיים שוטפת שיחה המקיים פנימי תקשור ביחס משקיעים ונציגי וצרכנים עובדים, לקוחות של עמדות בדיקת בהתנהלות החברה להיבטים אתיים על שמירה בדבר הבינלאומיות העדכניות לעסקים ההנחיות הכרת זכויות אדם 10 14% עובדים בחוקי המגן לעובדים עמידה עובדים בריאות קידום פנאי עבודה איזון מדיניות עובדים בנושא התארגנות הדרכות משפחה ובני בהוריהם הנדרשים לטפל התייחסות לעובדים (Caregivers) בגיל הפנסיה והכנה לעובדים וטיפול פיטורים סיוע לעובדים לקראת נמוך בשכר פעולות לתמיכה לעובדים 10 9% והכלה גיוון ערבים, חרדים, אנשים :ונקלטים חדשים קיימים עובדים אחוזי מדידת יוצאי אתיופיה מוגבלות, עם ניהול בדרגי אחוזי גיוון מיוחדים צרכים עם הנגשה לאנשים וגברים נשים בין שכר ובדיקת הבדלי בהנהלה נשים 10 10% אחריות ברכש כנדרש קבלן עובדי של תנאיהם הבטחת ועוד קטנים עסקים כחול לבן, סביבה, איכות אתיים, היבטים הכללת במדיניות הרכש בהתנהלות החברה ביחס להיבטים אתיים ספקים עמדות בדיקת ספקים יכולות ופיתוח דיאלוג קיום 10 10% לקהילה תרומה מחזור/ביחס לרווח כסף שווה/בכסף תרומה 'וכו רווחה בריאות, נתוני התרומה: חינוך, ניתוח ביחס לשנה חולפת הגדלת התרומה 3 8% חברתית מעורבות עובדים של ומנהלים עובדים של פעמית וחד קבועה התנדבות מדיניות השקעה חברתית תכנית התנדבות פעולות לניהול 5 15%-25% סביבה איכות סביבה בתחומי איכות עברות בדיקת סביבה וניהול איכות מדיניות של ההשפעות הסביבתיות מהותיות ניתוח ושפכים מים פסולת, יעדים: אנרגיה, וקביעת מדידה 9 9% תאגידי ממשל עצמאיים/בלתי תלויים דירקטורים אחוז בדירקטוריון מצרפי כישורים ותמהיל בכירים תגמול מדיניות 5% חברתי ודיווח ניהול סביבתי דו"ח אחריות תאגידית פרסום באחריות התאגידית ניהוליים משאבים השקעת 10

9 איכותאוויר פניםמבנית 5.2 אישור לסעיף VOC בדיקת מעבדה לאיכות אוויר פנים מבנית וכמות

10 אישור על אחוז חומר ממוחזר באריזה 22/6/22 , 30% ECO 15 5 1

11 בחירה טובה יותר לאנשים הסובלים מאסטמה ואלרגיות This certificate acknowledges Tambour Israel as a partner in the Sensitive Choice® program eco2 paint equivalent to Graphenstone’s Ecosphere paint and Supercryl Eco matt/satin and Ecocryl matt/satin paints have been identified as better choices for people with asthma and allergies. Expires on 30 June 2023

לפרטים נוספים והתייעצות עם מומחה לבנייה ירוקה: המגוון הרחב ביותר של מוצרים ידידותיים לסביבה. בידוד תרמי ואקוסטי ליעילות אנרגטית גבוהה במיוחד. מוצרים עם הדירוג הגבוה ביותר לאיכות אוויר פנים מבנית. * 6477 מוקד המומחים של טמבור www.tambour.co.il שנה, 85- גאים לעצב את הנוף הישראלי כבר יותר מ ולקחת חלק במהפכת הבנייה הירוקה בונים עתיד טוב יותר ג ון של מוצרים בעלי תו ירוק.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=