fbpx

נקודות ציון בצבע

באדריכלות העכשווית, השימוש היצירתי בצבע שינה מן היסוד את הנוף האורבני. הצבע הוא כלי לחיזוק ולהדגשת הצורה, גם במבנים עירוניים וגם במבנים כפריים – כלי שמחזק ומדגיש, בסופו של דבר, את התכנון האדריכלי עצמו. בנוסף לאפקט הוויזואלי, לשימוש האדריכלי בצבע יש גם ממד חושני. הצבע משפיע על מצב הרוח ועל הרגשות שלנו. הוא משחק עם התפיסה המרחבית שלנו. הצבע מסמן את עצמו מיד כנקודת ציון בעיר. לכן הבחירה בצבע, ובטווח הצבע, היא אמירה משמעותית. כך, למשל, הבחירה הנועזת בצבעים ילדותיים מבדילה את המבנה מסביבתו, ויוצרת משחק מעניין בין הצבעים לאלמנטים הרציניים והמבוגרים של הבנייה, כגון הלבן, הבטון או הלבנים.ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת