fbpx

בז"ן חיפה – מגדל E-209

מגדל זיקוק E 209 הוא מגדל חדש לזיקוק בוואקום, אשר תוכנן על פי תקנים עדכניים למכלי לחץ ולעמידות ברעידות אדמה. המגדל בנוי מפלדה ושטח הבסיס שלו הוא כ-47 מ"ר וגובהו כ-32 מטר.


במסגרת פרויקט מפעלי בז"ן התבקשנו לצבוע את הארובה החדשה, שמטרתה למנוע פליטת חומרים רעילים. הדרישה הייתה להשתמש בחומרים מעכבי בעירה עם תעודת אחריות והגנה לבעירה ל-3 שעות ללא נזק מהותי, עמידה בתנאים אטמוספיריים תעשייתיים ועמידה בכימיקלים אגרסיביים שונים. בכך בז"ן הצטרפה למגמה עולמית של שימוש בצבעים מעכבי בעירה על בסיס אפוקסי בתעשיות הגז והנפט, המאפשרת גם הגנה בפני אש וגם הגנה אנטיקורוזיבית לקורות או מכלי פלדה בסביבה הידרוקרבונית . לקבלת ייעוץ לפרויקט שלכם – פנו למומחים שלנו.

לקבלת ייעוץ לפרויקט שלכם – פנו למומחים שלנו


ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת