fbpx

FGD – מתקן להפחתת פליטת חומרים רעילים

הארובה הרביעית בתחנות הכוח אורות רבין בחדרה ובאשקלון היא חלק מפרויקט הפחתת פליטות רעילות בתחנות הכוח הפחמיות, במסגרתו מותקנת בארובה מערכת סולקני גופרית (FGD), אמצעים להפחתת פליטות תחמוצות חנקן ועוד.


חברת חשמל בחרה בטמבור לצביעת מכלי התהליך והדקטים בצבעים מעכבי בעירה. הדרישה הייתה לעמוד בתקנים מחמירים, תוך התמודדות עם פרמטרים של עמידות בחום קבוע של 170C, עמידות לשחיקה, השפעות כימיות שנוצרות בעקבות תוצרי שריפת הפחם והתחשבות בדרישות הטכניות של הפרויקט, השפעות כימיות שנוצרות בעקבות העשן בארובה והתחשבות בדרישות הטכניות של הפרויקט. עוד עלה הצורך בליווי ופיקוח שוטפים והענקת שירות זמין וקרוב לכל אורך הפרויקט. פרויקט מסוג זה טרם בוצע בישראל, והצורך בהתמקצעות מהירה ויסודית היווה אתגר נוסף.

לצורך כך, חברנו בטמבור לחברה בעלת שם עולמי " INTERNATIONAL " אשר לה  ניסיון מוכח  בביצוע של פרויקטים מסוג זה. מערכת היחסים האיתנה שלנו עם הספק אפשרה לנו להביא שורה של מומחים מחו"ל שתרמו מניסיונם להצלחת הפרויקט.

עוד לפני ביצוע הפרויקט עמידות הצבעים נבדקו במגע עם החומרים, כל זאת  כדי לוודא שהפתרון עומד בתנאים המצופים וכדי לתכנן את לוחות הזמנים הצפופים של הביצוע בפועל. חשוב היה להיווכח בבדיקה המקדימה  שהתוצאות יהיו ברמה הגבוהה ביותר, משום שבמקרה של טעות, יהיה קשה מאוד להסיר את הצבע ולתקן.

למרות האתגרים במורכבות  הפרוייקט  הנובעים  משימוש במוצרים חדשניים, טכניקות השמה משולבות  ומורכבות ביצועית, התוצאה שהתקבלה עמדה בציפיות ואף יותר.

לקבלת ייעוץ לפרויקט שלכם – פנו למומחים שלנו.


ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת