fbpx

סרט הדרכה המרטון למתכת

סדרת צבעים איכיותית להגנה מפני חלודה, לצביעה ישירה על מתכות, לרבות חלודה או מתכת מגולוונת ללא צורך בצבע יסוד.


הכנת השטח

שלב א'

בצביעת מתכת ברזלית – וודאו כי השטח נקי ויבש. במתכת מגולוונת ואלומיניום יש לבצע הסרה מקסימלית של התחמוצת עד להורדת הברק.

שלב ב'

מתכת ברזלית – הסירו כל שומן ולכלוך וכן חלודה רופפת בעזרת מברשת פלדה ונייר לטש. במידה ויש חלודה קשה שחדרה לעומק יש להשתמש בממיר חלודה של טמבור. במתכת מגולוונת ואלומיניום חספסו את פני השטח באופן מכני ונקו משומנים וחומרים זרים.

הנחיות ישום

שלב א'

יש לבחוש היטב את הצבע.

שלב ב'

צבעו 2 שכבות מלאות של המרטון, והמתינו לייבוש בין השכבות כשעה עד שעתיים ,יש להקפיד לצבוע את אזורי הריתוכים.


ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת