EPD

יסוד אקרילי שקוף מעכב בעירה FS2800T

יסוד אקרילי שקוף, לשימוש פנימי, דו-רכיבי) א'+ב') על בסיס שרפים אקריליים.
המשמש כיסוד שקוף במערכת מעכבת בעירה לתשתיות עץ.
מתאים לתקן 755

תכונות מיוחדות
ציפוי מעכב התפשטות אש, לפי תקינה בין לאומית וישראלית
עומד בתקן ישראלי: 755 ע"פ הכרה של בדיקה בינלאומית C-s1, d0 לפי תקן UNI EN13501
– התחברות טובה לכל סוגי העץ
– שמירה על גוון העץ
– כושר מילוי גבוה

תכונות המוצר

 • מק"ט

  386926- חלק א', 385941 חלק ב' - מקשה 400A

 • שימושים

  משמש כיסוד במערכת מעכבת בעירה לפני יישום לכה אקרילית - FS2800T מיועד לשימוש פנימי בלבד, לתשתיות עץ כגון: רהיטים בחדרי שינה וחדרי ילדים, ריהוט בחדרי מלון, תשתיות עץ במבנים ציבוריים, וכל תשתית עץ המיועדת להגנה

 • גדלים

  ליטר

 • זמן ייבוש


תווי תקן

  מפרטים טכניים להורדה