עליון פוליאוריתן לסילונים MIL-PRF-85285E, Type I, Class H

צבע עליון פוליאוריתני דו-רכיבי, המיועד כצבע עליון לאביזרים תעופתיים יבשתיים וימיים. תואם לתקן
MIL-PRF-85285E, Type I, Class H

תכונות המוצר

 • מק"ט

  חלק א' 392-xxx חלק ב משותף 392-803

 • שימושים

  משמש כצבע עליון לאביזרים תעופתיים יבשתיים וימיים באווירה ימית ותעשייתית.

 • גדלים

  5

 • זמן ייבוש

  ייבוש למגע: 3-4 שעות
  ייבוש סופי: 12 שעות

 • המתנה בין שכבות

  6 שעות

תווי תקן

  מפרטים טכניים להורדה