TAMAFLOOR DEGADUR B71 MMA

צבע יסוד על בסיס מתילאקרילט דו-רכיבי, מהיר ייבוש ונטול מדללים. הצבע משמש כיסוד במערכת MMA לציפוי רצפות ומשטחי בטון אופקיים.

תכונות המוצר

  • מק"ט

    חלק א 577-531 חלק ב 577-535

  • שימושים

    מיועד לשימוש כיסוד לציפוי רצפות. אינו מתאים לציפוי קירות מאונכים.

תווי תקן

    מפרטים טכניים להורדה