fbpx

תחנת כוח הידרואלקטרית בגלבוע


תחנת הכוח ההידרואלקטרית בגלבוע הוקמה על מנת להוות מקור לאספקת חשמל בזמן ביקושי שיא. התחנה פועלת על פי האנרגיה השאובה, אשר אוגרת אנרגיה פוטנציאלית וממירה אותה לאנרגיה חשמלית בעת הצורך. 

אגירת האנרגיה מתבצעת באמצעות שאיבה של מים ממאגר תחתון  למאגר עליון. בעת הצורך, מופלים המים מהמאגר העליון ומפעילים שתי טורבינות. אלה מפעילות גנרטורים המייצרים את החשמל.

AL17_02_07_9583

הטורבינות ממוקמות בשני אולמות תת-קרקעיים במרחק 1200 מטר מפתח הכניסה למנהרות, וכ- 300 מטר מתחת לפני ההר.
במסגרת הפרויקט, התבקשה טמבור להציע  מערכת לצביעה פנימית של צנרת הפלדה להולכת המים. קוטר צינורות ההולכה שנצבעו היה      מעל ל- 3 מטר.

AL17_02_07_9592

מערכת הצבע כללה חספוס הפלדה באמצעות התזת גרגרים תקניים המשווקים ע"י טמבור:

Interzink 52  – צבע יסוד אפוקסי עשיר אבץ הפועל על הפלדה  במנגנון של הגנה קתודית.

954 Interzon –   צבע ביניים ועליון  רב עובי וגבה מוצקים  ב 1-2 שכבות .

מערכת הצבע יושמה בעובי של יותר מחצי מ"מ (500 מיקרון). עובי זה מצריך הכנה מורכבת של הצבע ומיומנת יישומית גבוהה במיוחד.

רוב רובה של מערכת הצבע יושמה בתוך הצנרת הטמונה בקרקע באווירה רווית לחות והיקוות מים בצנרת ומחוצה לה. הקבלן נדרש לאפשר סחרור אויר מתמיד ע"י מפוחי ענק ייחודיים ושליטה על התנאים הסביבתיים הפנימיים השוררים  בצינור. השמת הצבע נעשתה מעל גבי  פיגומים "על גלגלים" שהותאמו במיוחד לתבנית הצינורות והוסעו בתוכו.

מומחי טמבור סיפקו ליווי טכני ותמיכה נוכח האתגרים הרבים שצצו לאורך ביצוע פרויקט מורכב זה.

AL17_02_07_9529

לקבלת ייעוץ לפרויקט שלכם – פנו למומחים שלנו.


ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת