הפופולרים שלנו

 • צבע לסימון אתרי עבודה כתום ללא עופרת

  צבע לסימון אתרי עבודה כתום ללא עופרת, הינו צבע אקרילי לסימון אתרי עבודה כתום ללא עופרת. בעל ייבוש מהיר, בולט לעין גם בתנאי ראות לקויים. עומד בדרישות התקן הישראלי 935/6. מתאים לסימון כבישי אספלט ובטון.

 • צבע לסימון דרכים צהוב 1871 ללא עופרת

  צבע לסימון דרכים צהוב 1871 ללא עופרת, הינו צבע לסימון כבישי אספלט, מתייבש מהר בולט לעין אף בתנאי ראות לקויים. עומד בדרישות התקן הישראלי ת"י–1871 השמה אופקית. אינו מכיל עופרת וכרומטים ו/או פיגמנט רעיל אחר.

 • צבע לקולטי שמש

  צבע סינתטי יסוד ועליון מט לקולטי שמש. מצטיין בעמידות בחום עד 120 מעלות צלזיס ובייבוש מהיר. מצטיין בקליטת חום מקרני השמש.

 • צבע מוליך חד רכיבי לפלסטיק

  צבע מוליך להתזה המבוסס על נחושת ומרכיבים נוספים לשיפור ההולכה ולהנחתה של קרינה אלקטרומגנטית וקרינת רדיו לא רצויים. מיועד להולכה ולמיסוך אפקטיבי של מארזים אלקטרוניים מפלסטיק.

 • צבע מתקלף

  צבע מתקלף שקוף למחצה חד-רכיבי המבוסס על שרף ונילי בעל ייבוש אוויר.

 • צבע מתקלף WB

  צבע פוליאוריתני שקוף מתקלף על בסיס מים, המיועד לשמירה על תשתיות.

 • צבע עמיד בחומצה למצברים

  צבע סינתטי חד-רכיבי, בעל עמידות טובה לחומצת מצברים ולחומרים אלקאלים בשפיכה אקראית. הצבע מיוצר בהתאם למפרט מקחש"ר.

 • צינקוט

  צבע יסוד סינתטי עשיר אבץ חד-רכיבי בעל עמידות אנטיקורוזיבית מעולה. מתאים לתיקוני ריתוך של חלקי קונסטרוקציה מגולוונים.

 • צינקרגרפיט

  צבע דו-רכיבי, על בסיס שרפים מיוחדים המכיל אבץ וגרפיט. מתאים לתקן צביעה (של חברת "SHELL"). מיועד למתכת ברזלית.