fbpx

איטום וריצוף במרפסות שגודלן עד 15 מ״ר

המוצרים המשתתפים במערכת

שם המוצר
תיאור
אריזה
תצרוכת
הרבצה צמנטית 982
שכבת בסיס דוחה מים ליצירת תשתית אחידה למערכות טיח צמנטי ודבק
25 ק"ג
6.1 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ
איטום חד-רכיבי 790
חומר איטום צמנטי חד-רכיבי, לאיטום קירות ורצפות בפני חדירת רטיבות. לשימוש פנימי וחיצוני
25 ק"ג
5.2 ק"ג/מ"ר סה"כ ב-2 שכבות )5.1 ק"ג לשכבה ראשונה ו-0.1 ק"ג לשכבה שנייה(
טיט לריצוף 672 MC1
טיט לריצוף לאריחי פורצלן, קרמיקה, טרצו ואבן טבעית. לשימוש פנימי וחיצוני.
25 ק"ג
6.1 ק"ג/מ"ר בעובי 1 מ"מ

איטום וחיפוי הרצפה

1

הכנת השטח

 • המתינו 28 יום מסיום יציקת הבטון לפני היישום.
 • הסירו שכבות רופפות ונקו היטב את התשתית מכל שמן, אבק, וכל חומר אחר העלול לגרום לכשל ביישום.
 • תקנו ברזל חשוף או ליקויים מקומיים ביציקה )סגרגציה( באמצעות חומרי שיקום מתאימים. יש לפנות למוקד
  המומחים של טמבור לקבלת הנחיות.
 • צקו בפתח היציאה חגורת בטון בעובי של כ-10 ס"מ, על מנת ליצור הפרדה בין המרפסת לשאר חדרי הבית.
 • לפני יישום שכבת האיטום, צרו רולקות בין רצפת הבטון למעקה באמצעות הרבצה צמנטית. יש להמתין לייבוש
  מלא.

2

שכבת איטום ראשונה - איטום חד-רכיבי 734

 • שפכו כ-5.7-5.6 ליטר מים לתוך מיכל ערבול נקי והוסיפו לו בהדרגה את כל תכולת שק איטום חד-רכיבי 734
  )25 ק"ג(. ערבלו במערבל מכני עד לקבלת תערובת אחידה ללא גושים. המתינו 3-2 דקות וערבלו ערבול קצר
  נוסף.

3

שכבת איטום - פוליאוריתן ביטומן חד רכיבי 707 PB

 • מרחו באמצעות מברשת חצי קשה שתי שכבות )שתי וערב( של פוליאוריתן ביטומן חד רכיבי 707 PB ,בכמות של
  כ-2-5.1 ק"ג למ"ר.
 • כעבור 24 שעות מגמר היישום )בהתאם למזג האוויר( ניתן לבצע בדיקת הצפה.
 • על מנת להגן על האיטום הביטומני, הניחו בד גיאוטכני על גבי שכבת האיטום ופזרו מעליו את הסומסום.
 • 40-20 מ"מ על גבי חול מיוצב או סומסום.

דגשים חשובים לביצוע השלב

 • יש לעיין באריזות המוצרים ובדפים
  הטכניים של כל מוצר ומוצר ולפעול על
  פי הכתוב בהם ובהתאם להוראות
  התקן הישראלי, המתייחסות לאמור לעיל.
 • יש לנקוט באמצעי הבטיחות המפורטים
  על אריזות המוצרים ובדפים הטכניים.
 • אין לעשות שימוש בחומרים שלא הומלצו
  או אושרו על ידי טמבור במפורש.
 • למען הסר ספק חברת טמבור אינה
  מספקת שירותי פיקוח. טמבור אחראית
  לטיב החומרים, בתנאי שיושמו לפי
  מפרט והדפים הטכניים, אך אינה אחראית
  לאיכות העבודה.
 • מפרט זה הינו לצורך המחשה בלבד ואינו
  תחליף לייעוץ טכני מוסמך ולדרישות
  התקנים הרלוונטיים. לקבלת ייעוץ
  טכני פנו למוקד המומחים של טמבור
  בטלפון 6477*

ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת