fbpx

מוסיפים דלק לבשורה: איך צביעה פנימית של מיכל דלק בסונול, האריכה את תוחלת חייו?

אתגר "המסמר האחרון" כחלק מהמודעות הגוברת לאיכות הסביבה, בשנים האחרונות מתבצע מעבר ממיכלי דלק ממוסמרים למיכלים מרותכים. על מנת לאפשר את המשך השימוש במיכלים הממוסמרים שעדיין קיימים, המשרד לאיכות הסביבה הוציא הנחיות לצביעה פנימית, שנועדו לצמצם את הסיכוי לדליפת דלקים אל מי התהום.


טמבור בתעשייה-105

רק לאחר שמפקח מוכר מבצע בדיקה ונותן את אישורו, אפשר להשתמש במיכל הממוסמר. לפיכך, האתגר המרכזי שניצב בפני סונול הוא לעמוד בקריטריונים נוקשים ביותר: על הציפוי להיות גמיש ולא להיסדק בעוביים מוגדלים של אלפי מיקרונים. זאת בכדי למנוע דליפה של דלקים מאזורי החפיפה שבין הפלטות המהודקות בברגים אלו בלבד ומהקדחים דרכם עוברים הברגים. בנוסף על הציפוי לעמוד בפני נפט גולמי, נגזרות נפט שונות ובמקרה זה גם לביות עמיד לדלקים עם תוספת של כ- 15% MTBE.

פתרון אחד, יתרונות רבים

עם קבלת הפניה מחברת סונול ואפיון צרכיה, היה ברור למומחי טמבור שיש לאתר פתרון רב אתגרי. לכן, בהתאם למאפייני הפרויקט, המלצנו על השימוש במערכת צבעים מבית חברת אינטרנשיונל הבין לאומית. המערכת כוללת יסוד Interline 982, עליון Interline 984 – והיא מחוזקות ברשתות חיזוק מיוחדות.

מערכת צבע זו אשר בין השאר מיועדת לצביעה פנימית של מיכלים ממוסמרים, עומדת בתקנים בין לאומיים מובילים:
Air BP specification F2D2 for the storage of aviation fuel .1
U.S Military specification MIL PRF 4556F .2
DEF STAN' 80-97 for the lining of bulk aviation fuel tanks .3
Spanish Norma INTA 164402-A .4
UK DEF Stan 80-97 for the lining of bulk aviation fuel tanks .5

המערכות מיועדות להאריך משמעותית את גיל המכלים שנבנו לפני כ- 90 שנה!
אורך החיים הנוסף החזוי לאחר הציפוי במערכת הנ"ל הינו 15 שנה לפחות לפני צביעת אחזקה. כאמור, במיכל ספציפי זה יישום המערכת כלל הנחת רשת פיברגלס, שהוסיפה חוזק לציפוי הפנימי של המיכל על מנת שיעמוד בציפיות הנ"ל.
העמידה בסטנדרטים בינלאומיים מלווים מספר יתרונות נוספים של מערכת הצבע METCOAT 984:
• מערכת צבע ידידותית לסביבה – נטולת מדללים, בעלת פליטה אפסית של תרכובות אורגניות נדיפות (VOC).
• בעלת עמידות גבוהה לסביבת כימיקלים קורוזיביים.
• מתאימה גם לשיפוץ מכלים ממוסמרים, לאחסון דלק מטוסים ולדלק נטול עופרת.

טמבור בתעשייה-100

רואים תוצאות בשטח

במיוחד כאשר מדובר בצביעת מיכלי דלק ממסומרים, קבלת התוצאה הרצויה תלויה במידה מכרעת בטיב היישום. בשלב זה של הפרויקט נהנתה חברת סונול מהשילוב בין המקצוענות של טמבור, לבין הגב האיתן של אינטרנשיונל.
לאחר שהתאמנו את מערכת הצבע לצרכיה של סונול ולדרישות המשרד לאיכות הסביבה, הגיע ארצה צוות טכני של חברת אינטרנשיונל כדי ללוות את הפרויקט ולפקח על הביצוע. זאת על מנת להוביל ליישום נכון ולתוצאה אופטימאלית. האחריות של אינטרנשיונל באה לידי ביטוי לא רק לאורך הפיקוח על שלבי התהליך, אלא גם באמצעות אחזקה של צבעים במלאי עבור הפרויקט.

מערכת הצבע הייתה ידידותית לשימוש: קלה ליישום, השתפכה בקלות וסיפקה את העובי הדרוש. בסיום פרויקט התקבל מיכל צבוע העומד בדרישות התקינה – ומוכן לשימוש ידידותי לסביבה.


ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת