fbpx

מדיניות סביבתית


בונים את העתיד של כולנו

קיימות, אחריות כלפי האדם והסביבה וחשיבה על ההשפעה האקולוגית שלנו הם נושאים שאנחנו בטמבור מציבים בלב העשייה שלנו. החזון שמוביל אותנו לבנות עתיד טוב יותר מתפרש על פני רבדים רבים ותחומים שונים, מתהליכי הייצור, דרך השינוי שיוצרים המוצרים עצמם ועד איכות החיים ואיכות הסביבה ועד לאופן התנהלותנו אנו, כארגון משפיע ומוביל בענף הבנייה בישראל.

ממש כשם שאין לנו ארץ אחרת, אין לנו כדור אחר. אנחנו בחרנו צד ועושים כבר היום מהלכים משמעותיים ביישום עקרונות פיתוח ברי-קיימא שמטרתם לשמר את משאבי הטבע ולשמור על סביבה בריאה, ירוקה וחסכונית באנרגיה, למען הדורות הבאים.

טמבור 2030 – מפת הדרכים שלנו לקיימות

 

מאחורי כל שינוי, צריכה לעמוד תוכנית פעולה. עבורנו, השינוי מתחיל בהובלת מגמת הבנייה הירוקה בישראל וממשיך להתחייבות האישית של מנכ"ל טמבור, מיכה שרייר, לתוכנית אשר תמפה את ההשפעה הנוכחית שלנו על הסביבה ותגדיר את היעדים והצעדים בנושאי קיימות, איכות הסביבה ותרומה לקהילה, עד ל-2030.

הנושאים העיקריים בהם נעסוק:

  • אנרגיה מתחדשת מעבר לאנרגיה טבעית והתייעלות אנרגטית
  • צמצום פלטת מזהמים  והפחתת טביעת הרגל הפחמנית בתהליכי ייצור
  • הפחתת פסולת והגדלת השימוש החוזר והמיחזור
  • מוצרים אקולוגיים מבוססי מחומרים טבעיים וללא חומרים רעילים
  • צמצום פלסטיק הפחתת השימוש בו באריזות
  • מאזן מים שימוש יעיל במים
  • תרומה לחברה פיתוח קיימות קהילתית וחברתית
  • יזמות אקולוגית עידוד חדשנות בנושאי מחזור וסביבה
יעדי הפיתוח של האו"ם שמלווים אותנו כהשראה להובלת השינוי:

 

את פיתוח המדיניות הסביבתית אנחנו עושים על-פי תוכנית העקרונות והיעדים הגלובלית לנושאי קיימות של האו"ם. מתוכם, נבחן את התחומים שבהם למוצרים ולפתרונות שלנו עתידה להיות השפעה מקסימלית:

במהלך השנתיים האחרונות (2020- 2021) מדורגת טמבור בדירוג ’פלטינה‘ מטעם מעלה.

ממונה סביבה במפעל TPC, איש הקשר לתלונות ציבור בנושא מפגעים סביבתיים הקשורים למקור הפליטה:

סיגל בקמן נמוי, מנהלת תחום איכות סביבה
טל: 04-9877342
דוא"ל: SigalBN@tambour.co.il


כניסה למערכת


התחברות בעזרת שם משתמש וסיסמה

ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת