fbpx

מדיניות מערכת משולבת (איכות, בטיחות, בריאות תעסוקתית ואיכות הסביבה) ו – ISO


הנהלת החברה שמה לעצמה למטרה לפעול עפ"י עקרונות המערכת המשולבת לניהול איכות, בטיחות, גהות תעסוקתית ואיכות הסביבה בהתאמה לדרישות התקנים ISO 14001 ,ISO 9001 , ISO 45001 ולהטמיע עקרונות אלו בכל רובדי החברה.

תעודות ה – ISO:

תעודות ותווים יוקרתיים:

תעודות הוקרה ממכון התקנים הישראלי:
  • לצפייה במדיניות כלל ארגונית איכות סביבה, גהות ובטיחות לחץ כאן

 

טמבור גאה להיות חברה במועצה הישראלית לבניה ירוקה, שהינה הגוף המוביל בקידום מרחב בנוי סביבתי, איכותי, בריא ונגיש לכל בית בישראל. לצורך כך, המועצה עובדת בשיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים ומקבלי ההחלטות האמונים על תהליכי התכנון והבנייה בישראל ליצירת מרחב באופן אחראי כלפי האדם, החברה והסביבה.

תו פלטיניום

כניסה למערכת


התחברות בעזרת שם משתמש וסיסמה

ההזמנה נקלטה בהצלחה!

כניסה למערכת