מדיניות מערכת משולבת (איכות, בטיחות וגהות ואיכות הסביבה)

הנהלת החברה שמה לעצמה למטרה לפעול עפ"י עקרונות המערכת המשולבת לניהול איכות, בטיחות, גהות תעסוקתית ואיכות הסביבה בהתאמה לדרישות התקנים ISO 14001 ,ISO 9001 ולהטמיע עקרונות אלו בכל רובדי החברה.

לצפייה בתווי תקן איזו לחץ כאן:

 

טמבור גאה להיות חברה במועצה הישראלית לבניה ירוקה, שהינה הגוף המוביל בקידום מרחב בנוי סביבתי, איכותי, בריא ונגיש לכל בית בישראל. לצורך כך, המועצה עובדת בשיתוף פעולה עם הגורמים המקצועיים ומקבלי ההחלטות האמונים על תהליכי התכנון והבנייה בישראל ליצירת מרחב באופן אחראי כלפי האדם, החברה והסביבה.

תו פלטיניום