אמון הציבור

נכון להיום, טמבור הינה החברה היחידה בענף הצבע וחומרי הבניה בעלת תו אמון הציבור.

תו אמון הציבור הוא תו הניתן לבתי עסק ומוסדות אשר קיבלו על עצמם את כללי ארגון אמון הציבור, עברו הליך בדיקה ובקרה מול הארגון וממשיכים להיות כפופים להליכי בקרה אלו.

למעשה, התו הינו הצהרה של העסק על מחויבותו כלפי הציבור לפעול תחת כללי הגינות, אמינות ושקיפות שהציב הארגון ועל היותו נתון באופן שוטף להליכי בקרה בכל ממשקיו הצרכניים.

לא כל עסק יכול להחזיק בתו אמון הציבור. רק עסקים אשר על פניו נמצאו ע”י אמון הציבור כמי שעומדים בכללי הארגון, רשאים להגיש את מועמדותם לקבלת תו. עסקים אלה עוברים בקרה על כל ממשקם הצרכניים בהתאם לדרישות הדין וכללי אמון הציבור, ובמידה והליך זה מסתיים בהצלחה הם רשאים להחצין את התו.

תו אמון הציבור מסמן לצרכנים עם מי כדאי לעשות עסקים!

עסקים בעלי תו מחויבים לתקן ליקויים שימצאו בהתנהלותם וליישב מחלוקות עובדתיות עם לקוחותיהם.

לקוחות (טמבור) אשר טיפול העסק בהם אינו לשביעות רצונם מוזמנים לפנות למוקד התלונות של אמון הציבור.

למידע נוסף על אמון הציבור ומוקד התלונות http://www.emun.org/

הוספה למועדפים

חלוקת המאמרים לנושאים תעשה לך סדר ותאפשר לך בהמשך לגשת אליהם בקלות

יצירת נושא חדש

בחירת נושא שירכז סביבו את המאמרים שהכי מעניינים אותך


ביטול