אחריות חברתית

אחריות חברתית לקהילה בה הינה פועלת הינה מאבני היסוד של החברה, המעסיקה מעל 800 בתי אב בישראל שחלק ניכר מהם בפריפריה.

שנים רבות ברציפות טמבור דורגה בדירוג פלטינה במדד “מעלה”, ומנהלת בשקיפות את אחריותה החברתית.

גיוון תעסוקתי: טמבור שמה לה למטרה להעסיק בעיקר עובדים מאזורי פיתוח שמשמעה, יצירת מאות מקומות עבודה באזורים מוכי אבטלה. לחברה עובדים רבים ומגוונים, החברה מעסיקה גם עובדים הסובלים מקשיי העסקה אך בעלי כשירות מקצועית (בעלי מוגבלויות, פנסיונרים, בני מיעוטים, וכו’). 

תרומה לקהילה: טמבור תורמת צבעים במאות אלפי שקלים מדי שנה תוך התמקדות באוכלוסיות נזקקות, ועובדי החברה עצמם מבצעים פרוייקטי התנדבות, בין בחגים (חלוקת פחי צבע מלאי ממתקים בבי”ח לילדים) בין במוסדות לאוכלוסיות בסיכון (צביעת מרכז משפחות בסיכון באור עקיבא על ידי פורום המנהלים), צביעת בתי חולים (כגון מחלקות ילדים על ידי מנהלי הביניים בטמבור) ועוד. טמבור מעודדת פעילות התנדבותית  של עובדיה ואף מסייעת לעובדים להתנדב בשעות הפנאי שלהם, לעובדים מוקצים משאבי חברה (כגון צבעים, מברשות וכו’) כחלק מסל משאבים לתכניות התנדבות.

לבקשת תרומה אנא מלאו פרטים בטופס

  צביעת מיגונית, קיבוץ ארז

  אתיקה: לטמבור קוד אתי רחב, כאשר היועצת המשפטית וסמנכ”ל משאבי אנוש אחראים על יישום יומיומי של הקוד האתי, הטמעתו ואכיפתו. בחברה תכנית הדרכה המבטיחה הטמעה אפקטיבית של תכנית האתיקה בקרב העובדים והמנהלים. אחת לשנה מבוצעות הדרכות על הקוד האתי בכלל אתרי החברה, וכן מופץ הקוד האתי כריענון בצמוד לתלוש השכר של העובדים. כל עובד חדש חותם על הקוד האתי עם קליטתו בחברה. בכל אתר הוקמה תיבת דואר נעולה בה יכולים העובדים להגיש תלונות בנושא אתיקה וכן קיים קו חם אנונימי אשר סמנכ”ל משאבי אנוש והיועמ”ש בוחנים כל תלונה המוגשת בו.

  בטיחות עובדים: טמבור אשר הוסמכה ע”י מכון התקנים למערכת ניהול הבטיחות והגיהות בתעסוקה (ISO18001) בודקת, מנטרת ומשפרת באופן מתמיד את הבטיחות של עובדיה בעמדות העבודה. מחלקת הבטיחות מבצעת בכל מספר שנים ובהתאם לצורך סקר סיכונים בעמדות העבודה עפ”י המודל המתקדם שלJSA  (Job Safety Analysis) וע”י כך מאתרת מבעוד מועד סיכונים אפשריים לעובדים, כל זאת על מנת ליצור סביבת עבודה בטוחה לעובד. כמו כן, ממונה הבטיחות בחברה מקיים באופן קבוע מבדקי בטיחות פנימיים במחלקות השונות ומרכז את הפעילות של נאמני הבטיחות אשר הוסמכו באופן רשמי ע”י החברה להיות הזרוע המבצעת לשמירה על תרבות ארגונית של בטיחות בחברה. מחלקת הבטיחות מכנסת באופן קבוע את ישיבות ועדות הבטיחות, בועדות אלו עולות לדיון סוגיות בטיחות ע”י העובדים והן מקבלות התייחסות וטיפול מלא מהנהלת החברה. ועדת הבטיחות מורכבת מעובדים ומנהלים גם יחד.

  הוספה למועדפים

  חלוקת המאמרים לנושאים תעשה לך סדר ותאפשר לך בהמשך לגשת אליהם בקלות

  יצירת נושא חדש

  בחירת נושא שירכז סביבו את המאמרים שהכי מעניינים אותך


  ביטול